Služby

Hořická lesní poskytuje a nabízí provedení komplexních lesnických služeb, které provedeme bez zbytečných časových prodlev a případných následných škod na lesních pozemcích. Nabízíme projednání těžeb s dotčenými orgány státní správy

Naše společnost nabízí výkup hotových sortimentů dříví, surového dříví, lesních porostů k těžbě a to za nejvýhodnější ceny v našem regionu. Samozřejmostí je včasná platba včetně možné úhrady zálohy na provedený obchodní případ. Nabízíme rychlé a korektní jednání.

Společnost nabízí efektivní, pro vlastníka lesních porostů průhlednou a korektní správu lesního majetku. Nabízíme plnou odbornou správu lesního majetku včetně dodržování všech zákonných ustanovení a právních norem, včetně jednání s pověřenými obcemi majících v gesci státní správu lesů. V rámci odborné správy lesů vyřizujeme spolu s vlastníkem lesních pozemků státní a krajské dotace pro lesní hospodářství a myslivost vyplácené krajskými úřady a příslušnými ministerstvy.

V naší bažantnici Vám nabízíme uspořádání loveckých a společenských akcí dle Vašich individuálních představ a požadavků. Vyzkoušejte možnost setkat se s Vašimi přáteli, loveckými hosty nebo obchodními partnery v příjemném prostředí Bažantnice Bříšťany během lovecké akce, k čemuž Vám poslouží příjemné zázemí lovecké chaty, kde pro Vás připravíme občerstvení dle Vašich představ před zahájením lovu, během přestávek i po ukončení lovecké akce.

V současné době má společnost ve vlastnictví 130 včelstev, která má umístěna na dvou včelnicích a v jednom kočovném voze. Jsme řádně registrovaným chovatelem včel a členem základní organice ČSV Hořice. Nabízíme prodej medu, včelího vosku a propolisu „ze dvora“ přímo od výrobce, což znamená prodej včelích produktů přímo od chovatele. Naším speciálním výrobkem a nabídkou je příprava medových PF pro Vaše obchodní partnery či spolupracovníky včetně vytvoření grafických návrhů obalů či složení medového dárku dle vašich požadavků.