Odborná správa lesů

Společnost nabízí efektivní, pro vlastníka lesních porostů průhlednou a korektní správu lesního majetku. Nabízíme plnou odbornou správu lesního majetku včetně dodržování všech zákonných ustanovení a právních norem, včetně jednání s pověřenými obcemi majících v gesci státní správu lesů. V rámci odborné správy lesů vyřizujeme spolu s vlastníkem lesních pozemků státní a krajské dotace pro lesní hospodářství a myslivost vyplácené krajskými úřady a příslušnými ministerstvy. V případě zájmu o naše služby, nebo pokud potřebujete poskytnout bezplatnou poradenskou službu, obracejte na naše licencované odborné hospodáře, kterými jsou:

Kontakty

Miroslav Draštík
602 196 599
miroslavdrastik@horickalesni.cz

Jaroslav Dostál
724 044 541
jaroslavdostal@horickalesni.cz