Bažantnice Bříšťany

V naší bažantnici Vám nabízíme uspořádání loveckých a společenských akcí dle Vašich individuálních představ a požadavků. Vyzkoušejte možnost setkat se s Vašimi přáteli, loveckými hosty nebo obchodními partnery.

Další možností pro příjemné a soukromé posezení Vám poskytne lovecká chata s venkovní terasou, která se nachází uprostřed honitby obklopena překrásnými dubovými porosty, kde je možnost loveckého ubytování uprostřed klidného a tichého lesa. Připravíme Vám zde občerstvení dle Vašich představ před zahájením lovu, během přestávek i po ukončení lovecké akce.

Bažantnice Bříšťany patří k menším bažantnicím, kde se výřady pohybují od 200 – 600 ks. Mimo bažantů je v bažantnici prováděn odchov krocana divokého a bažanta královského. Tuto zvěř lze lovit v jarních měsících individuálním způsobem lovu. Honitba má výměru 670 ha, intenzivní odchov a odlov bažantů probíhá zhruba na jedné třetině honitby. Průměrně se ročně loví 5 000 – 6 000 ks bažantí zvěře. Dále se v honitbě vyskytuje zvěř srnčí, dančí, zajíc a zvěř černá.

Bažantnice svojí pestrou druhovou skladbou lovné zvěře nabízí široké možnosti loveckého vyžití:

  • Tradiční hony na drobnou zvěř, kde vedle bažantí zvěře je možno lovit bažanta královského, krocana divokého a perličku obecnou
  • Při počtu Vámi stanoveném počtu loveckých hostů Vám nabízíme docílení výřadů od 150 do 700 ks
  • Společné naháňky na černou
  • Individuální lovy srnčí zvěře s možností ulovení kapitálních srnců
  • Individuální lovy zvěře daňčí
  • Individuální lovy krocana divokého a bažanta královského
  • Možnost ubytování a příjemného posezení v lovecké chatě

Historie

Bažantnice Bříšťany má dlouholetou mysliveckou tradici, novodobě byla obnovena v roce 1961. V posledních dvaceti letech prochází prostředí bažantnice a hlavně vlastní chov zvěře dynamickým pozitivním vývojem, který se projevuje spokojeností našich loveckých klientů a jejich hostů.

Bříšťanská bažantnice byla založena v 50 letech minulého století na území bývalého Lesního závodu v Hořicích. Původně sloužila k doplňování, tehdy poměrně vysokého stavu bažantí zvěře ve volné přírodě. Kapacita odchovu byla 500 – 700 ks.

Postupným úbytkem zvěře se začal umělý odchov rozšiřovat a k význačnému zlomu došlo koncem sedmdesátých a začátkem osmdesátých let. Bažantnice byla hospodářsky upravena a byla vybudována nová odchovna. Odchov bažantích kuřat se zvýšil zhruba na 3 000 ks. Takto bažantnice fungovala do roku 1993.

Poloha

Bažantnice se nachází se v malebném prostředí lužních dubových porostů v blízkosti města Hořic v Podkrkonoší, 18 km vzdálená od Hradce Králové a cca 90 km od Prahy. Příjezd do vlastního centra bažantnice je zřetelně značen z veřejné komunikace II. třídy číslo 326, která spojuje města Hořice a Nový Bydžov. Samotný vjezd se nachází v lesním celku mezi obcemi Sukorady a Myštěves. Držitelem honitby je Honební společenstvo Bříšťany a uživatelem honitby je Hořická lesní, s.r.o.

Kontakt

Jaroslav Dostál
jednatel společnosti
jaroslavdostal@horickalesni.cz
724 044 541