• V naší bažantnici Vám nabízíme uspořádání loveckých a společenských akcí dle Vašich individuálních představ a požadavků. Vyzkoušejte možnost setkat se s Vašimi přáteli, loveckými hosty nebo obchodními partnery v příjemném prostředí Bažantnice Bříšťany během lovecké akce, k čemuž Vám poslouží příjemné zázemí lovecké chaty, kde pro Vás připravíme občerstvení dle Vašich představ před zahájením lovu, během přestávek i po ukončení lovecké akce.

  • Hořická lesní poskytuje a nabízí provedení komplexních lesnických služeb, které provedeme bez zbytečných časových prodlev a případných následných škod na lesních pozemcích. Nabízíme projednání těžeb s dotčenými orgány státní správy

  • Naše společnost nabízí výkup hotových sortimentů dříví, surového dříví, lesních porostů k těžbě a to za nejvýhodnější ceny v našem regionu. Samozřejmostí je včasná platba včetně možné úhrady zálohy na provedený obchodní případ. Nabízíme rychlé a korektní jednání.

  • Společnost nabízí efektivní, pro vlastníka lesních porostů průhlednou a korektní správu lesního majetku. Nabízíme plnou odbornou správu lesního majetku včetně dodržování všech zákonných ustanovení a právních norem, včetně jednání s pověřenými obcemi majících v gesci státní správu lesů.

  • V současné době má společnost ve vlastnictví 130 včelstev, která má umístěna na dvou včelnicích a v jednom kočovném voze. Jsme řádně registrovaným chovatelem včel a členem základní organice ČSV Hořice.

O společnosti

Hořická lesní, s.r.o. byla založena na počátku roku 2013, aby pokračovala v lesnictví a jemu příbuzných podnikatelských oborech v Podkrkonoší, v působnosti bývalého Lesního závodu Hořice a Lesní společnosti Hořice a.s. V jejich působnosti bylo obhospodařování lesních porostů, odborná správa lesů, výkon odborného lesního hospodáře, výkup dřeva a obchod se surovým dřívím, myslivost a včelařství. Všechny tyto oblasti obsahuje předmět podnikání společnosti Hořická lesní, s.r.o. Jejím založením vznikla plno právní dynamická obchodní firma, která splňuje všechny požadavky na solidní a stabilizovanou společnost, navazující na tradice stavovského lesnictví a myslivosti.

Kde nás najdete?