Lesnické služby

Hořická lesní poskytuje a nabízí provedení komplexních lesnických služeb, které provedeme bez zbytečných časových prodlev a případných následných škod na lesních pozemcích. Nabízíme projednání těžeb s dotčenými orgány státní správy

Kontaktní osoby

Jaroslav Dostál
724 044 541
jaroslavdostal@horickalesni.cz

Miroslav Draštík
602 196 599
miroslavdrastik@horickalesni.cz